Dorte Nørgaard

undervisning

 & foredrag

biblioteker

daginstitutioner

koncerter, fest

    & fejring

 bøger

& cd'er

mødregrupper

babyrytmik.dk

        kontakt

  Dorte Nørgaard

Daginstitutioner, dagpleje og legestuer

 

Jeg kommer gerne ud til jer og laver rytmikforløb, kurser eller foredrag.

 

Rytmikforløb:

 

I kan bestille en enkelt gang, eller I kan bestille et forløb, der strækker sig over flere gange. Forløbet tilrettelægges sammen med jer, så det ”skræddersyes” til jeres børnegruppe/behov/ønsker. Har I nogle rekvisitter, I gerne vil bruge noget mere (f.eks. trommer, faldskærm, ærteposer osv.), inddrager jeg det i planlægningen. I kan også få inspiration til, hvordan I kan bruge stomp i undervisningen, f.eks. kan vi spille på murerbaljer, -spande og vandflasker.

 

Undervisningen tilrettelægges, så den både styrker børnene musikalsk og motorisk, og der lægges altid vægt på musikglæde og sjov.

 

NY UDGIVELSE !